Trivsels- og mobbepolitk


Formål

Foreningens medlemmer og instruktører skal kunne færdes i et trygt idrætsmiljø og frirum, hvor man kan udøve sin idræt og fritidsinteresse med respekt for hinandens forskelligheder og uden negativ påvirkning af andre.

Mål

 • At alle medlemmer og instruktører oplever Ollerup Gymnastikforening som et trygt sted at være
 • At holdet, man går på, er et frirum til at udfolde sin idræt
 • At medlemmerne trives ved at dyrke idræt i Ollerup Gymnastikforening

Baggrund

Vi ønsker, at gymnastikforeningen skal være et trygt sted at udfolde sine idrætsinteresser, og hvis det skal lykkes, er det vigtigt, at både medlemmer/forældre, bestyrelse og instruktører arbejder sammen for at dette mål nås.

Det kan ske ved, at vi fra foreningens side tydeliggør vores forventninger til samvær, opførsel og omgangstone blandt medlemmer og instruktører. Børn og unge såvel som voksne færdes i dag i flere såkaldte sociale arenaer, hvor der kan gælde forskellige spilleregler – det kan være skole, arbejdsplads eller daginstitution som en arena, det kan være hjemmet som en anden og et fritidstilbud som en gymnastikforening som en tredje eller de sociale medier som en helt fjerde. Der findes formelle og udtalte regler for samvær i nogle af disse arenaer, mens der lige så vel kan findes uudtalte og uskrevne regler i andre arenaer.

I Ollerup Gymnastikforening ønsker vi, at vores regler for samvær skal være udtalte og tydelige for vores medlemmer, så de har mulighed for at efterleve dem. Foreningen er ikke et pædagogisk dagtilbud, hvorfor vi heller ikke skal kunne rumme alle, hvis ikke de kan finde ud af at overholde de opsatte regler.

Forventninger

Bestyrelsen informerer alle instruktører om politikken til instruktørmøde inden hver sæson starter. Ligeledes udleveres politikken på skrift.

Ved sæsonstart taler instruktørerne med sit hold om regler for god samvær og opførsel. Nogle bud kunne være som nedenstående.
 • lade evt. konflikter fra f.eks. skole og  daginstitution blive der og ikke tage dem med i fritiden
 • tale pænt om og til hinanden
 • vente på, det er ens tur
 • holde rækkefølge
 • være stille under instrukser
 • ikke kommentere andres manglende  færdigheder (negativ kritik)
 • rose, når nogen gør rigtige øvelser (konstruktiv kritik)
 • ikke skubbe, slå eller på anden måde fysisk genere sine holdkammerater
 • andre specifikke aftaler på det respektive hold f.eks. af sikkerhedsmæssig art
 • andet
Alle medlemmer og forældre informeres ved sæsonstart om politikken – dels på det enkelte hold, men også via folder og på hjemmeside.

Lytter til instruktørers gennemgang af regler for god opførsel og viser tegn til at ville efterleve dem.
 • viser med sin adfærd, at man overholder de opsatte regler på holdet
 • gør opmærksom på, hvis andre på holdet ikke overholder reglerne
 • andet

Manglende overholdelse af regler for god opførsel

Er der medlemmer, der ikke efterlever reglerne i foreningen eller på holdet, træder følgende plan i kraft:

Første tiltag

Instruktørerne taler med den/de pågældende medlemmer om deres uønskede adfærd mhp. at det ændrer sig.
Afhængigt af alvorligheden i den adfærd som medlemmet udviser, kan der skrides til tredje tiltag med det samme.

Andet tiltag

Hvis adfærden ikke er ændret fra første påtale skal forældre orienteres om barnets adfærd i foreningen/på holdet.
(Kun hvis medlemmet ikke selv er myndig)

Instruktører skal her inddrage bestyrelsen, og hvis det ønskes overtager bestyrelsen kommunikationen med medlemmet/forældre.

Medlemmet/forældre orienteres her om, at hvis adfærden ikke ændres, kan medlemmet blive ekskluderet.

Tredje tiltag

Ændres adfærden ikke hos medlemmet efter inddragelse af forældre, tager bestyrelsen over og fortæller medlemmet og dettes forældre, at medlemmet ikke længere er ønsket i foreningen. Det vil bero på en vurdering fra sag til sag.

Medlemmet kan efterfølgende ekskluderes.

Det er til en hver tid bestyrelsen, der træffer den endelige beslutning.


 
Kalender
Følg os på Facebook
Ollerup Gymnastikforening | Svendborgvej 3 | 5762 Vester Skerninge | info@ollerupgymnastikforening.dk