Velkommen til Ollerup Gymnastikforening

VI VIL LAVE AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN - og derfor forsøger vi hele tiden at udvikle vores udbud, så der er noget for dig. Uanset om du er ung/ældre, begynder/øvet, til gymnastik, parkour, fitness, eSport eller senioridræt. Læs mere om vores forskellige tilbud i menuerne øverst.
Sæsonprogram børn
Sæsonprogram voksne
Om foreningen
Ollerup Gymnastikforening er stiftet i 1997 og har tilhørssted på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Vi har i dag ca. 1.000 aktive medlemmer indenfor gymnastik og Motion & Fitness.

Nyheder & Aktiviteter

NYHED I OLLERUP GYMNASTIKFORENING - FLOORBALL KIDZ :-)

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ollerup Gymnastikforening tirsdag den 15. juni kl. 19.30 på gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Generalforsamlingen er udsat fra efteråret, men med forhøjelsen af forsamlingsloftet til 50 personer pr. 21. maj 2021 er afholdelse nu igen mulig.

Pga. nuværende retningslinjer skal der ske tilmelding til generalforsamlingen via mail til ollerupgymnastikforening@gmail.com senest fredag den 11. juni.
Der vil desuden være krav om fremvisning af coronapas på dagen. Lokale til afholdelse meldes ud, når vi kender endeligt deltagerantal.

Dagsorden iht. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budgetforslag for den kommende sæson til godkendelse og arbejdsplan
5. Indkomne forslag
6. Valg:            
a) Valg af bestyrelse og mindst 2 suppleanter
b) Valg af 2 kritiske revisorer + suppleant
7. Evt.
 
På valg til bestyrelsen er Jeppe Loch og René Nielsen. Begge er villige til genvalg.
På valg som suppleant til bestyrelsen er Diana Lund og Jette Steensen. Begge er villige til genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal jf. §6 stk. 1 være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen – dvs. senest 7. juni 2021.
 
Genstart af indendørs aktiviteter

Så er vi endelig klar til at komme i gang med noget indendørs gymnastik igen. Vi har fået lov at lave aktiviteter på højskolen fra uge 18 – 25, hvorefter vi går på sommerferie.

Vi har valgt at samle holdene lidt, hvilket betyder at der vil være følgende program frem til sommerferien:

Mandag 17.30 – 19.00
 • Pigespring Micro (2. - 3. klasse)
 • Drengespring Micro (2. - 3. klasse)
 • Pigespring Mini (4. - 5. klasse)
Tirsdag 16.45 – 17.45
 • Krudtugler Mix (børnehavebærn)
 • Kanonkugler Mix (0. - 1. klasse)
Onsdag 17.30 – 19.00
 • Ollerup Dance
Torsdag 17.30 – 19.00
 • Drengespring Mini (4. - 6. klasse)
Torsdag 18.30 - 20.30
 • Ollerup Mix (juniorholdet)
Alle hold foregår i springcenteret/bevægelsessalen og indgang skal ske via Ditlevvej.

Parkour kører samme program som i efteråret:
 • Parkour 8-11 år tirsdag 16.30 - 17.30
 • Parkour 11 - 13 år tirsdag 17.30 - 19.00
 • Parkour 14 - 17 år onsdag 16.30 - 18.00
Der veksles mellem udendørs og inderdørs træning alt efter hvordan vejert er.

Retningslinjerne for vores træning er de samme som vi kender fra efteråret, dvs:
 • Børnene afleveres ved døren og forældre må ikke være indenfor på højskolen
 • Sørg for at være omklædt og have overstået toiletbesøg hjemmefra
 • Man må kun opholde sig i de lokaler vi er tildelt og ikke bevæge rundt på andre dele af skolen
 • Hvis man har symptomer på sygdom møder man naturligvis ikke op til træning
 • Husk at spritte af og sørg generelt for god hygiejne
Se desuden DGI’s retningslinjer her: https://www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/artikler/saadan-kan-der-dyrkes-gymnastik-under-coronakrisen

Vi glæder os til at få sluttet sæsonen ordentligt af :-)
 
16.11.2020

Generalforsamling udskydes til foråret

Pga. coronasituationen og det nuværende forsamlingsloft, har vi i bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen til foråret 2021.

På valg i år er Rene Nielsen og Jeppe Loch.
Ligeledes er suppleanterne Diana Lund og Jette Steensen på valg.

Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil afholdes af generalforsamling bliver mulig.
Ny dato vil blive varslet i henhold til vedtægterne, så snart forsamlingsloftet bliver hævet igen.

Hvis man er interesseret i at stille op til bestyrelse, må man meget gerne kontakte bestyrelsen.
 
25.10.2020

Nye corona retningslinjer

Efter regeringens udmelding i fredags, har vi i bestyrelsen drøftet, hvordan vi kan håndtere det i vores forening. Vi har fået lov til at fortsætte vores træning på højskolen, så længe vi følger myndighedernes regler og anbefalinger.

Derfor vil der de næste 4 uger, udover de regler der allerede er opstillet, gælde følgende:

Børnehold:
 •     Der må fortsat max. være 50 personer på holdene inklusiv trænere. Enkelte hold er allerede lukket for tilmelding, mens andre er tæt på. Hvis I ikke er tilmeldte, så sørg for at blive det hurtigst muligt. Man må IKKE møde op til træning, hvis man ikke er tilmeldt sit hold!
 •     Der må kun være de nødvendige voksne til stede for at aktiviteten kan afvikles. På forældre/barn må hvert barn have max. 1 voksen med.
 •     Der må ikke være nogle forældre som tilskuere. Børnene afleveres ved indgang A eller indgangen ved Ditlevvej. Der vil stå en instruktør og tage imod.
 •     Fra på torsdag skal alle over 12 år bære mundbind, når man træder ind på højskolen, og indtil man starter sin træning.
Voksenhold:
 •     Max. 10 personer på holdene inkl. instruktører.
 •     På alle hold skal der bookes plads via vores hjemmeside/Conventus. Hvis man ikke har plads på holdet må man IKKE møde op til træning. Man kan melde sig på venteliste, hvis holdet er fyldt.
 •     Q-vinder der vil er AFLYST mandag den 26. oktober – vi arbejder på en løsning for holdet i de kommende uger. Nærmere info sendes direkte til deltagerne på holdet.
 •     Følgende hold er helt AFLYST de næste 4 uger:
  •         Motionsherrer
  •         Voksenspring
 •     Vi arbejder på at oprette flere hold og alternative træninger (udendørs, virtuelt mv.) i perioden med disse begrænsninger. Hold løbende øje med vores hjemmeside og Facebook.
 •     Fra torsdag skal der bæres mundbind fra man ankommer til højskolen og indtil aktiviteten starter.
Motionscenter:
 •     Max. 10 personer i centeret af gangen.
 •     Der skal bæres mundbind fra man ankommer til højskolen og indtil man starter sin træning. Det skal dog ikke bæres mellem maskinerne.
 •     Man skal være tilmeldt ”motionscenter” via Conventus for at anvende motionscenteret, da vi skal vide hvilke af vores medlemmer der bruger det.

Læs vores øvrige Corona-retningslinjer her.

Lad os sammen hjælpes ad, så vi kan fortsætte med at holde gang i foreningslivet :-)

29.08.2020

Sæsonstart - nyhedsbrev

Så er vi langt om længe klar til at byde jer alle velkommen igen. Det har været en lang periode siden vi lukkede ned midt i marts, og derfor glæder vi os alle ekstra meget til at komme i gang igen.

Det bliver naturligvis ikke helt som det plejer, men hvis vi sammen kan overholde de retningslinjer der er stillet fra højskolen og fra myndighederne, så skal vi nok få en god sæson.

Vi har "oversat" de forskellige retningslinjer, så de passer til vores hverdag. Vi vil derfor bede alle om at læse COVID-19 retningslinjerne på vores hjemmeside, inden I kommer på højskolen: http://www.ollerupgymnastikforening.dk/COVID-19-retningslinjer

Alle hold starter op i uge 36, med nogle enkelte undtagelser. Programmet for både gymnastik og Motion & Fitness er vedhæftet denne mail.

Der kan i år komme antalsbegrænsning på nogle hold, så vi anbefaler at man får sig tilmeldt så hurtigt som muligt.

Nyheder til børnene

Vi har i år et par nye hold, så der nu er endnu større mulighed for at supplere sit almindelige springgymnastikhold med enten noget ekstra spring eller noget ekstra rytme. Samtidig har vi udvidet vores rabatordning, så går du på et springhold i forvejen, får du halv pris på alle disse hold:

 • Rytmepiger (2. – 5. klasse)
 • Rytmepiger (fra 6. klasse)
 • Rope Skipping (fra 3. klasse)
 • Ollerup Dance (fra 3. klasse)
 • Ekstraspring (fra 2. klasse)

Læs mere om de enkelt hold på vores hjemmeside.

For alle dem der går til parkour, er der i år oprettet Ekstraparkour, hvor man nu også har mulighed for at træne en ekstra gang om ugen. Dette hold er ligeledes til halv pris, hvis man i forvejen går på et af de normale parkourhold.

De mindste børn skal heller ikke snydes - vi har inden sommerferien modtaget fondsmidler fra DGIs Sommerpulje, så vi har kunne indkøbe en masse nyt udstyr til Mor/far & mig samt Krudtuglerne. Det kan I rolig glæde jer til!

Til slut kan vi også fortælle, at vi inden længe er klar til at byde velkommen til Floorball Kidz. Vi har de sidste par år haft stor succes med vores voksenhold, så nu er det børnenes tur til at prøve :-)

Nyheder til de voksne

Vi har også en del nyt på programmet til de voksne i år.

 • Pilates Matwork
 • Street Fitness – ”parkour for voksne”
 • CORE træning
 • Pound Fitness
 • CrossLøb

Alle disse hold, sammen med alle vores eksisterende voksenhold, kan du benytte dig af, hvis du har et abonnement i Ollerup Gymnastikforening. Læs meget mere om de enkelte hold på vores hjemmeside.

Der er nu igen åben i motionscenteret for dem som har et abonnement i Ollerup Gymnastikforening - læs de specielle retningslinjer for brugen af motionscenteret her: http://www.ollerupgymnastikforening.dk/Motionscenter

Landsstævne 2021

1. – 4. juli 2021 skal Svendborg være vært ved landsstævnet. I den forbindelse kommer Ollerup til at spille en central rolle, og vi får derfor brug for mange frivillige her i området. Hvis du tilmelder dig som frivillig via Ollerup Gymnastikforening, kan du være med til at tjene lidt penge til foreningen, så vi kan blive ved med at udvikle vores forening. Er du interesseret så læs mere og tilkendegiv din interesse ved at tilmelde dig på vores hjemmeside.

http://www.ollerupgymnastikforening.dk/Landsst%c3%a6vne-2021

Vigtige datoer

Sæsonen løber fra uge 36, 2020 til uge 12, 2021. Vi holder efterårsferie i uge 42, juleferie i uge 52 + 53 og vinterferie i uge 7.

Vores lokalopvisning kommer til at ligge lørdag den 27. marts 2021.

 

Det var alt for nu :-) Vi håber, at I alle sammen får en fantastisk sæson.

Bestyrelsen

 

01.07.2020

Så er der åben for tilmelding til næste sæson.
Vi starter i uge 36. Se holdene her.

15.06.2020

Ændring af priser pr. 1/9-2020


Hermed varsles stigning i vores abonnementer for eksisterende medlemmer pr. 1/9-2020.
De nye priser vil være:

Almindelig abonnement 145 kr.
Senior 115 kr.
Studerende/unge 75 kr.

For nye medlemmer, træder de nye priser i kraft pr. dags dato, 15/6-2020.

Fra næste sæson, vil det være muligt at tilmelde sig voksenholdene på to måder - enten tilmelding på et enkelt hold til 895 kr. for en sæson eller med abonnementsordning.
 

01.06.2020

Gymnastik- og parkourcamp 2020


Så er tilmelding til årets sommercamp åben. Læs mere her.

20.04.2020

Opstart af aktiviteter


Så er vi startet op med aktiviteter i Motion & Fitness igen. Indtil 8. juni foregår alt udendørs og iht. sundhedsstyrelsens retningslinjer. Se mere og tilmeld dig de forskellige hold her.

10.03.2020

Alle aktiviteter er sat i bero


Grundet den nuværende Corona-krise i Danmark, er alle aktiviteter foreløbig sat i bero frem til 10. maj.
Vi følger løbende udmeldingerne fra regeringen.

Det betyder også, at vores opvisning 27. marts er aflyst og at Aktiv Mandag ikke starter op foreløbig.

25.02.2020

Sydfynsopvisningen 2020

Så er det på lørdag at det går løs med årets første opvisning til Sydfynsopvisningen🤸🏾‍♂️😀

Fra Ollerup Gymnastikforening har vi 6 hold med i år:

09.05 Gym Sydfyn fælleshold (Ollerup Streetdance og Springdrenge Mini 4.-6. klasse)
10.25 Ollerup Mix (juniorholdet)
10.45 Springpiger Mini 4.-5. klasse
12.25 Springpiger Micro 2.-3. klasse
13.55 Springdrenge Micro 2.-3. klasse

I kan se det fulde program på DGI’s hjemmeside: https://www.dgi.dk/gymnastik/arrangementer/202016554002

Vi håber at se en masse af jer😀

Kalender
Besøg vores side
Ollerup Gymnastikforening | Svendborgvej 3 | 5762 Vester Skerninge | ollerupgymnastikforening@gmail.com