Motionscenter


Styrketræning i motionscenteret på Højskolen.

Åbningstider:
Pt. kun på hverdage 17.30 - 19.00 og kun ved forhåndtilmelding!


OBS - For at kunne benytte vores træningslokaler til styrketræning, skal man først have haft en introduktion med en af vores instruktører, så vi kan sikre at man har den rette viden og kundskaber ift. sin træning. Dette for at undgå skader eller farlige situationer.

Man må ikke benytte maskinerne hvis man ikke har fået en introduktion!!

Lav en aftale ved at skrive til ollerupgymnastikforening@gmail.com

Vær opmærksom på, at vi blot tilbyder en kort introduktion. Hvis man ønsker et personligt træningsprogram, kan dette tilbydes mod en egenbetaling på 300 kr.

De medlemmer som anvender motionscenteret skal tilmelde sig nedenfor. Vi bruger listen til regelmæssig stikprøvekontrol.

COVID-19 RETNINGSLINJER IFBM. BRUG AF MOTIONSCENTERET
  • Der må maksimalt opholde sig 14 personer i motionscenteret.Du skal være tilmeldt for at træne.
  • Voksne over 18 år skal forevise coronapas/negativ test com er maks. 72 timer gammel.
  • Adgang til motionscenteret sker via indgang A
  • Alle maskiner/redskaber afsprittes efter brug inden man går videre til noget nyt
  • Bade- og omklædningsfaciliteter må ikke anvender. Toilet ved indgang A må bruges.
  • Kom omklædt. Ingen træning i bar overkrop.
Desuden gælder alle retningslinjer fra sundhedsstyrelsen fortsat. Hold afstand og sørg for god hygiejne. Hvis man er syg kommer man naturligvis ikke i motionscenteret.

Det er meget vigtigt at alle som anvender motionscenteret har tilmeldt sig nederfor. Dette af hensyn til smitteopsporing, såfremt vi måtte få brug for det.
 

Dopingkontrol i foreningsbaserede fitnesscentre

Dopingkontrol i fitnesscentre under DGI, DIF, Foreningsfitness og Firmaidrætten

Hvis du bliver indkaldt til dopingkontrol af en af ADD’s fitnesskonsulenter, vil du blive bedt om at afgive en urinprøve under overvågning jf. Dopingreglementet for motionsidræt

Når du er indkaldt til dopingkontrol, vil fitnesskonsulenten holde dig under opsyn, indtil du har afgivet urinprøven. Det er op til dig, at sige til, når du er klar til at afgive urinprøven – dog kan du ikke forlade centret uden at afgive prøven. Hvis du er nødsaget til at gå uden at afgive prøve på grund af et ærinde, kan det, hvis du ønsker det, noteres på kontrolprotokollen. Du har mulighed for at få udleveret en kopi af kontrolprotokollen. Det vil herefter være op til dig efterfølgende at dokumentere årsagen til, at du undlader at gennemføre dopingkontrollen.

Hvis du ikke kan dokumentere en acceptabel årsag til, at du har valgt at undlade at gennemføre dopingkontrollen, eller hvis din dopingprøve er positiv, bliver du med umiddelbar virkning tildelt en sanktion på to års udelukkelse fra al træning og træner/ledergerning under DIF, DGI og Firmaidrætten samt fra al træning i centre, der samarbejder med ADD eller er medlem af DFHO. Sanktionen omfatter desuden fire års udelukkelse fra al konkurrenceidræt under DIF, der er omfattet af DIF og ADD's Nationale Antidopingregler.

Det er Anti Doping Danmark, der behandler din sag, og Motionsdopingnævnet træffer afgørelse i din sag.

Hvis du tildeles en sanktion bliver du indført i det elektroniske dopingregister, jf. §9 b i Bekendtgørelse af lov om fremme af dopingfri idræt

Hvis din dopingprøve er positiv kan du for egen regning få analyseret din B-prøve. Du kan endvidere klage over afgørelsen af din sag med en skriftlig henvendelse til Dopingappeludvalget i Danmarks Idrætsforbund senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Kalender
Besøg vores side
Ollerup Gymnastikforening | Svendborgvej 3 | 5762 Vester Skerninge | ollerupgymnastikforening@gmail.com