COVID 19 retningslinjer


Så er vi langt om længe klar til at byde velkommen til en ny sæson efter en brat afslutning i foråret. For at vi kan være på højskolen er der nogle nødvendige retningslinjer som vi sammen skal hjælpe hinanden med at overholde.

Forsamlingsforbud
Overordnet set skal vi undgå at samles for mange mennesker. Pr. 14. august 2020 gælder der en grænse på maksimalt 100 personer og der skal altid være 4 m2 til rådighed pr person. Derfor vil der i år være antalsbegrænsning på nogle hold og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Af hensyn til evt. smitteopsporing, er det vigtigt at alle gymnaster der kommer på holdene er registreret i Conventus og tilmeldt holdet. Det er stadig muligt at komme til en prøvetime, men i så fald skal instruktøren have oplyst navn på barnet og telefonnummer til forældrene. Helt overordnet opfordrer vi til at man får tilmeldt sig så hurtigt som muligt.

Vi opfordrer derudover til at børnene så vidt muligt afleveres på parkeringspladsen og at forældrene ikke opholder sig på højskolen mens der trænes. Gå en tur i området imens, eller endnu bedre deltag på nogle af vores fremragende hold i Motion & Fitness :-)

På børneholdene, hvor børnene ikke kan være der alene, må der højst komme én forældre med pr. barn og undgå at tage søskende med.

Man må først komme på højskolen lige umiddelbart op til holdstart og man må kun opholde sig i det lokale hvor undervisningen foregår. Efter træning skal højskolen forlades.

Adgangsforhold
For adgang til springcenteret skal anvendes indgang A, hvorfra man går ned af trappen og gennem tunnelen ind i springcenteret. Man bliver hentet af en instruktør i tunnelen og ingen går i springcenteret før deres hold starter!

For adgang til motionscenter, OD-hallen og studiet anvendes indgang A.

For adgang til bevægelsessalen og balkonen skal anvendes indgangen ud mod Ditlevvej.

For adgang til gymnastiksal anvendes indgangen ved svømmehallen/kontoret.

For adgang til Arenaen og Foyer Syd (Yoga-lokalet) tages grusvej på Ditlevvej.

Indgangene er afbilledet nederst på denne side.

Hygiejne
Alle gymnaster skal møde rene og omklædte. Omklædningsrum og toiletter i kælderen må ikke anvendes. Handicaptoilettet ved indgang A kan anvendes, men sørg så vidt muligt for at have klaret toiletbesøg inden man kommer.

Alle spritter hænder før og efter træning. Træner man i bare tæer, så sørg for at at have rengjort dem inden I kommer.

Sørg for at medbringe din egen drikkedunk - der må ikke deles.

Alle hold stopper 5-10 min. før tid, så vi kan spritte redskaber mv. af inden lokalet forlades.

Hvis man føler sig syg må man ikke komme til træning.

De hold hvor der skal bruges udstyr/måtter, anbefaler vi at man selv medbringer udstyr.

Specielt for motionscenteret
Motionscenteret må KUN anvendes i tidsrummet 17.30 - 21.30 på hverdage og i weekenden 7.00 - 21.30. På dette tidspunkt skal centeret forlades og man skal derfor være færdig med at rydde op og spritte redskaber af!

Sprit hænder før og efter du kommer i centeret.

Alle redskaber/maskiner sprittes af når du har brugt dem, inden du går videre til noget nyt.

Sørg for at have en t-shirt, top eller lign. på - der må ikke trænes i bar overkrop.

Der må maksimalt opholde sig 14 personer i motionscenteret ad gangen - er der derfor 14 personer når du kommer, må du vente med at træne til der er plads!

I spinning-lokalet må der maksimalt opholde sig 10 personer ad gangen.

Foruden ovenstående henvises til DGIs vejledning og sundhedsstyrelsens generelle råd.

Lad os sammen sørge for at vi får en god sæson, selvom det måske bliver lidt mere besværligt end vi er vant til.
Kalender
Besøg vores side
Ollerup Gymnastikforening | Svendborgvej 3 | 5762 Vester Skerninge | ollerupgymnastikforening@gmail.com